Програмски одбор

 

Председник

Ласло Блашковић, управник Народне библиотеке Србије

Чланови

Маша Милорадовић, Народна библиотека Србије, Београд

др Дејан Вукићевић, Народна библиотека Србије, Београд

др Рената Шолар, Народна и универзитетска библиотека, Љубљана

др Мира Милетић Дрдер, Национална и свеучилишна књижница, Загреб

др Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије

мр Душица Грбић, Библиотека Матице српске, Нови Сад

Жељко Младићевић, Народна библиотека Србије, Београд

Тања Тасић, Народна библиотека Србије, Београд

Владан Тријић, Народна библиотека Србије, Београд