Регистрација

Регистрација је ЗАВРШЕНА

Захваљујемо на пријави свим регистрованим учесницима!

Регистрација се састоји из два корака. За први корак је истекао рок.

Молимо Вас да се побринете за Ваше уплате. Инструкције за уплату можете пронаћи ниже.

  1. КОРАК – регистрација (ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ)

Овде се налази линк за регистрацију.

  1. КОРАК – котизација (МОГУЋИ – зависи од врсте вашег учешћа и избора свечане вечере)

Могуће опције:

– 0 динара / није потребан 2. корак (ваша тема је прихваћена или сте студент / не желите свечану вечеру)

– 30, 00 EUR по продајном курсу за девизе Народне банке Србије на дан уплате (ваша тема је прихваћена или сте студент / желите свечану вечеру)

– 40,00 EUR по продајном курсу за девизе Народне банке Србије на дан уплате (учествујете на конференцији без прихваћене теме / не желите свечану вечеру)

– 70, 00 EUR по продајном курсу за девизе Народне банке Србије на дан уплате(учествујете на конференцији без прихваћене теме / желите свечану вечеру)

Уколико сте изабрали опцију са плаћањем ваша регистрација ће бити завршена након уплате изабране опције.

Овде преузмите инструкције за уплату у динарима.

Приликом уплате обавезно је да наведете име и презиме учесника конференције за кога се уплаћује износ.

Уколико институција или појединац уплаћује за више учесника одједном за сваког је обавезно навести изабрану опцију.