Организациони одбор

ОО

С леве на десну страну: Весна Александровић, Драгана Милуновић, Јелена Глишовић, Ана Милутиновић, Велибор Прелић, Јасмина Трифунац, Славен Попара, Иван Обрадовић

Председница

МА Јелена Глишовић, Одељење посебних фондова НБС

Чланови

МА Јасмина Трифунац, Одељење посебних фондова НБС

MA Велибор Прелић, Одељење посебних фондова НБС

Славен Попара, Одељење посебних фондова НБС

мр Иван Обрадовић, Одељење посебних фондова НБС

мр Весна Александровић, Одељење посебних фондова НБС

др Драгана Милуновић, Одељење за развој дигиталне библиотеке и микрографију НБС

Мирјана Симоски, Одељење за односе са јавношћу и маркетинг НБС

Ана Милутиновић, Одељење за међународнe пројекте и међународну сарадњу НБС