Кристијан Јенсен

Kristian_Jensen_02-emailformat

Шеф Сектора за управљање колекцијама у Британској библиотеци

Сарадња и повезивање. Рад са културним наслеђем из перспективе Британске библиотеке

Све колекције Британске библиотеке уједно су и део светског културног наслеђа. Ту се може убројати чак и савремена литература из области природних наука и медицине: не строго због података који се у њој могу наћи већ као доказ како смо ми као друштво организовани и како разумемо своје место у природи и сопствене културне манифестације. На корисницима је а не на библиотекарима да одреде интелектуалну вредност и корист од библиотечких колекција. Ово такође значи да иста колекција или њен део може бити сматран културним наслеђем из много различитих перспектива које су често и супротстављене. Подржавамо овакав плурализам који омогућава да се на различите начине разуме културно наслеђе, верујући да су културне творевине једног дела човечанства уједно специфичан одраз околности у којима су настале, али и израз заједничког, универзалног и разумљивог, хуманизма. Ово не значи нашу потпуну реактивност. Напротив, у оквиру постојећих оквира приоритетизације, предвиђамо потребе домаће публике као и међународне уколико је или бројно значајна или је њен интерес уједно и општи.

У свом излагању ћу показати кроз примере, како Британска библиотека настоји да управља и развија своје колекције значајне у контексту културног наслеђа и да их учини доступним и значајним за различите врсте корисника, често истовремено испуњавајући и своју дужност да заштити своје колекције за будуће истраживаче.

Кристијан Јенсен је шеф Сектора за управљање и чување колекција у Британској библиотеци, Одговоран је за управљање библиотечким колекцијама широког временског и просторног опсега, од најстаријих датираних пре 3000 година, до савремених web архива. Студирао је класичне језике и дипломирао на Универзитету у Копенхагену, а докторирао на Институту Европског Универзитета у Фиренци. Радио је на библиотечким колекцијама од 1985. године, када је почео каријеру у библиотеци Бодлеани на Оксфорду. Прешао је у Британску библиотеку 1999. године. Поред великог распона одговорности које има, он се посебно интересује за управљање културном баштином, заштитом и развојем колекција.

Актуелни је директор Конзорцијума европских истраживачких библиотека и председавајући Радне групе за заштиту колекција при Конзорцијуму. Представља Британску библиотеку у радној групи за заштиту од уништавања при Конференцији директора националног музеја. Кристијан Јенсен је и потпредседник Библиографског друштва Британије.

Његова научна истраживања обухватају улогу концепата као што су сећање, меморализација и комеморација за формирање и функционисање институција које се понекад описују као институције памћења; концепт културне баштине и његова улога у овом подручју. Заинтересован је за историју колекција у периоду од 15. до 19. века, са фокусом на политичку, симболичку и интелектуалну функцију сaкупљања и колекција, укључујући употребу колекција за реинтерпретирање прошлости у нове сврхе.

Бави се историјом књига у периоду од 15. до 16. века: начин на који интеракција између комерцијалних потреба издавача/штампара и захтева корисника утиче на форму текста и обрасце употребе текста и књига. Заинтересован је за (не)институционално постојање академских дисциплина и утицај на историју производње, дистрибуције, коришћења и поседовања универзитетских уџбеника, као и за однос између књига као робе с једне и преносилаца значења, ставова и знања с друге стране.