Важне информације

Поводом 70. годишњице оснивања Одељења посебних фондова, Народна библиотека Србије организује међународну конференцију на тему:

Посебне збирке у контексту заштите културне баштине и као подстицај културног развоја

Конференција се организује у циљу развоја, унапређења и промоције посебних збирки кoje због својих специфичности имају важно место у баштињењу и развоју културе.

Теме конференције су актуелности и могућности у управљању посебним збиркама:

 • формирање и развој (критеријуми за формирање и различити аспекти набавне политике),
 • идентификација и описивање грађе (садржински, формални и технички аспекти кроз примену актуелних стандарда и модела),
 • прикази пројеката, примера добре праксе у заштити и дигитализацији (физичка и правна заштита збирки),
 • могућности коришћења и развоја у дигиталном добу (приступ, смештај, интелектуална својина, digital born документа),
 • међуинституционална сарадња (библиотеке, архиви, музеји и галерије).

Важни датуми:

 • рок за пријављивање сажетака: 1. децембар 2016. ЗАВРШЕНО.

 • обавештење ауторима и отворена регистрација: 15.  јануар 2017, ЗАВРШЕНО.

 • рок за регистрацију: 1. март 2017, ЗАВРШЕНО.

 • рок за слање презентација: 30. септембар 2017. ЗАВРШЕНО.
 • време одржавања конференције: 2-4. октобар 2017. ЗАВРШЕНО.

 • рок за слање радова за Зборник са конференције: 1. децембар 2017. ЗАВРШЕНО.

Радни језици конференције су српски и енглески.