Зборник радова

На овој страници можете наћи све потребне информације о уобличавању и слању ваших радова за зборник са конференције.

Који је рок за слање радова?

Рок за слање радова за Зборник радова са Конференције је продужен до  10. децембра 2017.

Како да уобличим свој текст рада пре слања?

for

Позивамо ауторе да своје радове уобличе према Упутству за ауторе.

Како бисмо ауторима олакшали уобличавање текста према захтевима наведеним у Упутству, у Упутство смо уградили све потребне стилове за сваки појединачни сегмент рада. Потребно је само по отварању документа притиснути на тастатури Alt- Ctrl -Shift-S) чиме се отвара прозор Стилови (Styles). На крају описа сваког сегмента рада, у загради је назначен назив стила који се примењује у том сегменту.

Поступак је веома једноставан и објаснићемо га на примеру наслова рада: ископирајте наслов свог рада у преузет документ Упутство и обришите само део који се у документу односи на наслов. Уколико се у отвореном прозору са стиловима нађе селектован стил paper title, форматирали сте наслов према наведеним захтевима. Исто чините и са осталим сегментима рада (Име аутора, афилијација, сажетак, текст рада, фусноте и др.)

Онима који желе још лакше и брже да свој рад уобличе према захтевима, предлажемо преузимање документа Упутство за ауторе_образац.

Овај документ не садржи описе захтева за уобличавање текста већ само унапред распоређене и захтеваним стиловима уобличене сегменте рада. Потребно је само да на одговарајућа места у документу уметнете свој текст.

Који стил цитирања да користим?

За цитирање користите Чикаго стил библиографског цитирања за хуманистичке науке.

Како да насловим рад пре слања?

Коначну верзију рада именујте на следећи начин:

ime_prezime_zbornik_sr  (за радове на српском језику)

или

first name_last name_proceedings_en (за радове на енглеском језику).

На коју адресу електронске поште шаљем свој рад?

Радови се шаљу на адресу Конференције: conference2017@nb.rs.

На који начин шаљем слике или табеле које приказујем у свом раду?

Илустрације се достављају као засебан прилог (attachment). Именовање илустрација које се додају као прилог мора се поклапати са именовањем илустрација у тексту рада. Илустрација се у прилогу именује као ilustracija1 (latinicom); у случају постојања више од једне илустрације у раду, све илустрације у прилогу именују се на исти начин, док редни број прилога прати редни број илустрације у раду.

У раду се могу наводити и табеле, које се израђују у засебном Microsoft Word документу, који се доставља/ју као прилози (attachment). Именовање табела које се додају као прилог мора се поклапати са именовањем табела у тексту рада. Документ са табелом се у прилогу именује као tabela1 (latinicom);

У случају постојања више од једне табеле у раду, све табеле у прилогу именују се на исти начин, док редни број прилога прати редни број табеле у раду.

Радови са већ уметенутим илустрацијама у текст неће бити прихваћени.

Да ли је, поред илустрација/табела, потребно још нешто послати уз текст рада?

Народна библиотека Србије поштује право на приступ знању и информацијама, као и интелектуална права аутора и трећих страна. Зато је потребно електронски попунити и потом потписати Изјаву о правима и у PDF или JPEG формату доставити уз текст рада и евентуалне илустрације или табеле.

Радови послати без попуњене и потписане Изјаве о правима неће бити прихваћени.

Који је рок за обавештавање аутора о прихватању рада за објављивање у Зборнику радова са Конференције?

Редакција Зборника радова ће обавестити све ауторе о прихватању или неприхватању радова за објављивање у зборнику са Конференције до 1. априла 2018. године.*

*Због обима посла рок је крај јуна.

За сва додатна питања стојимо вам на располагању путем електронске поште Конференције: conference2017@nb.rs.

 

За преузимање:

Упутство за ауторе

Упутство за ауторе_образац

Упутство за цитирање_Чикаго стилом

Изјава о правима